De Rechtspraak is een unieke werkgever. Rechtspraak bestaat al eeuwenlang en is meegegroeid met onze beschaving. Conflicten in een samenleving zijn van alle tijden. Onze verre voorouders konden niet zonder een vorm van rechtspraak en dat geldt vandaag nog net zo. De rechtspraak staat midden in een doorlopend veranderende samenleving. Medewerkers moeten daarom verder kijken dan de wetboeken. Teams van deskundige juristen, bestaande uit rechters of raadsheren, juridisch medewerkers/griffiers, werken aan de best mogelijke oplossingen door zaken van alle kanten te bekijken. Zo kan de rechter uiteindelijk de knoop doorhakken.

Een rechter ziet recidivisten, vluchtelingen, slachtoffers, ouders die willen scheiden, stellen die willen adopteren, burgers in conflict met de overheid. Al deze mensen vragen om een beslissing. Een knoop die doorgehakt wordt, zodat zij verder kunnen met hun leven. Een onafhankelijk en onpartijdig besluit na een zorgvuldige afweging van de juridische en maatschappelijke aspecten. Zo maakt rechtspraak samen leven mogelijk. De rechter spreekt een oordeel uit als partijen onderling een conflict hebben of als iemand verdacht wordt van een strafbaar feit. Dat oordeel is bindend: de betrokkenen moeten zich eraan houden. Rechters zijn onpartijdig en laten zich niet leiden door persoonlijke opvattingen of door sympathie voor een van de partijen. De rechter stelt vragen aan de partijen, luistert naar hun verhaal, luistert naar getuigen en experts en bekijkt bewijzen. Vervolgens weegt hij alle feiten en kijkt hij naar verschillende rechtsbronnen om tot een oordeel te komen.

De rechter werkt samen met juridisch medewerkers. De juridisch medewerker/griffier neemt de rechter werk uit handen, bereidt zittingen voor, verdiept zich in jurisprudentie, notuleert tijdens de zitting (als ‘griffier’) en schrijft conceptvonnissen. Ook neemt de juridisch medewerker deel aan de overleggen in de raadkamer. Het is juridisch inhoudelijk interessant werk dat er maatschappelijk toe doet.