De rechtbank Amsterdam staat in dienst van de samenleving. Eerlijk, onafhankelijk en onpartijdig. Werken bij de rechtbank Amsterdam betekent werken in een unieke, dynamische en grootstedelijke omgeving. Het laat zich kenmerken door veel afwisseling, een breed werkterrein, interessante zaken, midden in de actualiteit.

Werken als jurist bij de Rechtspraak

De rechtspraak staat midden in een doorlopend veranderende samenleving. Medewerkers moeten daarom verder kijken dan de wetboeken. Teams van deskundige juristen, bestaande uit rechters of raadsheren, juridisch medewerkers/griffiers, werken aan de best mogelijke oplossingen door zaken van alle kanten te bekijken. Zo kan de rechter uiteindelijk de knoop doorhakken.

Rechter / raadsheer

Als rechter spreek je een oordeel uit als partijen onderling een conflict hebben of als iemand verdacht wordt van een strafbaar feit. Jouw oordeel is bindend: de betrokkenen moeten zich eraan houden. Rechters zijn onpartijdig en laten zich niet leiden door persoonlijke opvattingen of door sympathie voor een van de partijen.

Je stelt vragen aan de partijen, luistert naar hun verhaal, luistert naar getuigen en experts en bekijkt bewijzen. Vervolgens weeg je alle feiten en kijk je naar verschillende rechtsbronnen om tot een oordeel te komen. 

Juridisch medewerker / griffier

Als juridisch medewerker/griffier ben je een belangrijke schakel in de rechtspraak. Je neemt de rechters werk uit handen, je bereidt zittingen voor, verdiept je in jurisprudentie, notuleert tijdens de zitting (dan ben je ‘griffier’) en je schrijft conceptvonnissen. Ook neem je deel aan de overleggen in de raadkamer.

Tijdens een rechtszitting zit je altijd aan de linkerhand van de rechter(s) en je draagt net als zij een zwarte toga. Het is inhoudelijk interessant werk dat er maatschappelijk toe doet.

Voor meer informatie: www.rechtspraak.nl