Specialist in het bestuursrecht

De Raad van State heeft twee belangrijke taken. De Afdeling advisering is onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur. De Afdeling bestuursrechtspraak is de hoogste algemene bestuursrechter van het land. Er werken 700 mensen, onder wie ruim 300 veelal jonge juristen.

Inhoudelijke uitdaging

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak komen jaarlijks gemiddeld 12.000 beroepschriften en verzoeken om voorlopige voorziening binnen. Onze juristen zijn verantwoordelijk voor het vooronderzoek. Als jurist bij de Raad van State heb je dagelijks te maken met maatschappelijk relevante thema’s, zoals milieu, ruimtelijke ordening, vreemdelingenzaken en onderwijs.
Het werk vraagt veel van je juridisch inzicht, analytisch vermogen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Hier staat tegenover dat je werkt in een omgeving waar veel juridische kennis aanwezig is en waar je je verder kunt ontwikkelen. Door het volgen van interne en externe trainingen en cursussen kun je je vaardigheid in het logisch en trefzeker formuleren verbeteren en je kennis vergroten van de Europese aspecten van het bestuursrecht.

Opleidingstraject voor starters

Als net afgestudeerd jurist volg je bij de directie Bestuursrechtspraak een
opleidingstraject om specialist te worden in het bestuursrecht. Onder intensieve
begeleiding begin je meteen met eigen zaken. Zo heb je al direct zelf invloed op
het eindresultaat. Na gemiddeld drie jaar behandel je complexe zaken zelfstandig.

Kennismaken

Zelf ervaren hoe het is om bij de Raad te werken? Dat kan! De Raad van State organiseert jaarlijks een In-Housedag in november. Tijdens de In-Housedag maak je uitgebreid kennis met het werk van onze juristen bij de directie Bestuursrechtspraak en de directie Advisering.
De dag begint met het bijwonen van een zitting, waarna je aan de hand van een bestuursrechtelijk geschil zelf aan de slag gaat met een casus. Na de lunch krijg je een rondleiding, volg je een workshop Wetgevingsadvisering en krijg je informatie over loopbaanmogelijkheden. De dag wordt afgesloten met een borrel voor deelnemers én medewerkers. Je wordt deze dag begeleid door jonge juristen, zodat je de mogelijkheid hebt direct je vragen te stellen over het werken bij de Raad. Kijk voor actuele informatie over de inschrijving voor de In-Housedag op de website van de Raad van State.

Stage

Jaarlijks bieden we master rechtenstudenten de mogelijkheid om tijdens een korte stage een kijkje te nemen in onze bestuursrechtelijke keuken.
Meer weten?
Kijk op www.raadvanstate.nl/werkenbij. Je kunt ook contact opnemen met de afdeling Communicatie via 070 – 4264770 of mailen naar: [email protected]
Twitter: @RaadvanState
Facebook: RaadVanState
Instagram: @raadvanstate

FEITJES KANTOOR:

De Raad van State…
…is opgericht in 1531
…heeft koning Willem-Alexander als voorzitter
…bestaat verder uit een vice-president, leden en staatsraden
…doet jaarlijks uitspraak in ongeveer 12.000 bestuursrechtelijke geschillen
…brengt jaarlijks ongeveer 450 wetgevingsadviezen uit aan regering en parlement
…heeft 670 medewerkers, onder wie ruim 70 staatsraden en ruim 300 juristen
…is gevestigd in het centrum van Den Haag.

Judith Zweistra
Raad van State

Judith Zweistra

"Ik leer Nederland op een andere manier kennen!"
Het werken als jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak is mijn eerste juridische baan. Voor veel van mijn collega’s geldt hetzelfde. De intensieve opleiding die je bij de Afdeling vanaf je eerste werkdag krijgt, maakt het een perfecte startersfunctie voor bestuursrechtjuristen. Toch komen niet alle juristen ‘vers van de pers’. Ik heb bijvoorbeeld collega’s die eerst in de advocatuur hebben gewerkt. Voor hen is de aantrekkingskracht van het werken bij de Afdeling over het algemeen: de focus op de inhoud.