Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een orgaan van de stichting dat er is voor bestuursleden van de stichting AJB. Zij kunnen de Raad van Toezicht te allen tijden om hulp en advies vragen. De Raad van Toezicht is ingesteld om advies uit te brengen over lastige kwesties. Een advies wordt uitgebracht op verzoek van de besturen van de stichting AJB of uit eigen beweging van de Raad. Het advies is niet bindend en zodoende is er geen verplichting om het advies op te volgen. De Raad van Toezicht heeft als doel toezicht houden op de doelrealisatie van de Stichting AJB, zoals die door het bestuur wordt verwezenlijkt.


Leden Raad van Toezicht 2020-2021:

Dhr. O. Stolk
Mvr. B. Vriend
Mvr. L. Stegeman
Dhr. K.B. van Heugten